Visi
Membangun CTP sebagai sebuah entiti yang melaksanakan pengoperasian ke arah penjanaan pendapatan