BENGKEL PEMURNIAN PEMBANGUNAN MODUL KURSUS PEMANDUAN 4X4 UMK DI CREATIF TECHNO PARK (CTP) UMK

BENGKEL PEMURNIAN PEMBANGUNAN MODUL KURSUS PEMANDUAN 4X4 UMK DI CREATIF TECHNO PARK (CTP) UMK
Bengkel penghasilan modul pemanduan 4x4 di Bukit Keluang Beach Resort pada 20 dan 21 Julai 2020 dengan kerjasama Jabatan Pengankutan Jalan (JPJ), Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) dan kelab 4x4 Kelantan